logo.png

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime

Ochrana vašich osobných údajov je naša najvyššia priorita.
S osobnými údajmi našich užívateľov nakladáme výlučne v súlade s platnou legislatívou.

Dáta spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu.

Nižšie nájdete prehľad toho, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú vaše dáta chránené.

FAUNIA BRATISLAVA ako Správca osobných údajov

Správcom vašich údajov je organizácia FAUNIA, so sídlom Narcisová 42, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 41449533

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime

Ochrana vašich osobných údajov je naša najvyššia priorita.
S osobnými údajmi našich užívateľov nakladáme výlučne
v súlade s platnou legislatívou.

Dáta spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu.

Nižšie nájdete prehľad toho, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú vaše dáta chránené.

Prečo osobné údaje spracovávame

Osobné údaje spracovávame na účely marketingu a poskytnutia služieb organizáciou FAUNIA

Osobné údaje spracovávame v registrácie k odberu Noviniek a pod.

V takomto prípade nám potvrdením udeľujete svoj súhlas na spracovanie vašich osobných údajov na marketingový, obchodný alebo oba účely.

Aké osobné údaje spracovávame

Ako Správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu

Podľa toho, ako naše služby využívate, získame aj ďalšie údaje ako:

 • IP adresy
 • Súbory cookies (viac info)
 • Prípadne iné online identifikátory

Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu?

Môžu nastať situácie, keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas.

Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

 • V okamihu, kedy nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis.
 • V okamihu, keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, najmä zaistenie bezpečnosti našich webových stránok.

Ako s Vami budeme komunikovať

V okamihu, keď získame súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne v situácii, keď spracovanie osobných údajov nie je podmienené získaním súhlasu (napríklad za účelom plnenia propagácie akcií), budeme komunikovať prostredníctvom:

 • e-mailu
 • chatu
 • sociálnych sietí
 • prípadne ďalších aplikácií (napríklad Facebook Messenger a.i.)

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať

Osobné údaje užívateľov, ktorí sú našimi zákazníkmi a využívajú niektorú z platených služieb alebo produktov, spracovávame po dobu trvania spolupráce a následne 10 rokov po jej skončení.

Osobné údaje tých, ktorí prejavili záujem o odber noviniek a.i. spracovávame po dobu udelenia súhlasu do doby jeho odvolania.

Súhlas môžete odvolať napísaním na náš e-mail: fauniabratislava@gmail.com. Zasielanie emailov môžete dočasne prerušiť kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou každého nami zasielaného e-mailu.

Ako osobné údaje zabezpečujeme

Vykonávame celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré majú za cieľ chrániť vaše osobné údaje.

Všetky dáta sú uložené v zabezpečených dátových centrách v Slovenskej republike. Prístup k týmto serverom je chránený osobnou identifikáciou a obvyklými opatreniami, ktoré kvalitné dátové centrá ponúkajú.

Na ochranu dát používame moderné technológie, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technologického rozvoja, a realizujeme všetky možné aktuálne známe opatrenia, aby sme osobné údaje zabezpečili pred neoprávnenými zásahmi tretích strán.

Kto má k vašim osobným údajom prístup

K vašim osobným údajom má prístup len jeden človek.

Akým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať?

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať.

Pošlite nám e-mail na fauniabratislava@gmail.com s tým, že svoj súhlas odvolávate.

Týmto vašim odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
 • právo požadovať obmedzenie spracovanie osobných údajov
 • právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
 • právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
 • právo „byť zabudnutý“, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť
 • máte právo sa dotázať, aké osobné údaje o vás spracovávame. Toto právo môžete využiť zdarma pre prvé dva dopyty ročne. Každý ďalší dopyt bude spoplatnený poplatkom 20,- Eur za každú jednu žiadosť.

FAUNIA BRATISLAVA
Narcisová 42
821 01 Bratislava
Slovenská Republika
IČO: 41449533

Tieto podmienky nadobudajú účinnoť dňom 1. 1. 2019

KONTAKT

Nitra

Bratislava

𝗭𝗮𝗺𝗶𝗹𝘂𝗷 𝘀𝗮 𝗱𝗼 𝗮𝗸𝘃𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗸𝘆 𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗸𝘆.

Na Faunii stretnete vybraných chovateľov so širokého okolia.

kontaktujte nás

Instagram

Copyright © 2024, All rights reserved. Present by Faunia